domingo, 31 de octubre de 2021

Todos los Santos

 

Día 1 de noviembre

 Festividad de todos los Santos

 Queridos hermanos: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡los somos!(1ªJn.3, 1-3).


 


 Gracias, Señor, por llamarnos a ser amigos tuyos, una amistad que transforma, nos enseña a vivir en plenitud, nos orienta por los caminos del amor, nos infunde esperanza.

 


Gracias por compartir tu santidad con nosotros, por querer hacernos santos como Tú eres santo, a imagen tuya, a semejanza tuya. Para esto nos creaste, para esto enviaste a tu Hijo.

 


Gracias por todos los santos y santas que ya contemplan tu rostro después de franquear las puertas de la muerte. Gracias por su testimonio, por su ejemplo, por enseñarnos a acoger la santidad como un regalo tuyo que nos convierte en imágenes vivas de tu amor (Misa Claret).

 

 

 

miércoles, 27 de octubre de 2021

La Catedral en obras de restauración

 Obras de Restauración en la S. I. Catedral

Limpieza de retablo mayor

Obra realizada
Restauración Rejas de Juan Bautista Celma en el Presbiterio
Fin de obra: mes de junio del 2022.Restauración Fachada Oeste, Entrada Principal, torre de las Campanas y torre de san Martiño
Fin de obra mes de abril del 2022.


lunes, 25 de octubre de 2021

Concierto Orquesta de Cámara de Munich

 

Día 26 de octubre

A las 21.00 horas.

S. I. Catedral de Ourense

Orquestra de Cámara de Munich: 26 – X – 2021

Sr. Bispo, dignísimas autoridades, Señoras e Señores:

É para nós un pracer poder colaborar cas entidades civís nas ofertas culturais e artísticas.  que nos brindan estas posibilidades, hoxe particularmente no eido da música, podendo contar  con unha orquestra de tanto prestixio como é  a Orquestra de Cámara de Munich, cos seus mestres músicos, e con  solistas   de tanta sona.

O penúltimo concerto, con aforo de cheo a rebordar, foi o día 10 de febreir o do ano 2020 ca Escolania da Catedral de Santiago e con coro “música en mis manos”. Veu logo unha escura noite, por máis de ano e medio, da que estamos intentando espertar. No mes de xullo do presente ano soltamos unha pomba mensaxeira albiscando o horizonte. Foi un conato de volta aos tempos ordinarios, pero so con dous tercios do aforo Contamos para ilo coa Orquestra de Cámara Galega.

Hoxe, na Catedral de Ourense, queremos mirar ao futuro. Contamos coas xentes da ciencia e maila técnica; amparándonos na presencia de Deus, Pai misericordioso, e na intercesión dos santos, os nosos amigos.A Catedral é a casa común de toda a diocese. Síntanse na súa casa, Teño que dicirlles que sempre nos gabamos do bo comportamento dos ourensáns nestes actos que se celebran na S. I. Catedral. 

¡Que desfruten do concerto! Moitas gracias. 

Galería de fotos:

lunes, 18 de octubre de 2021

Semana del DOMUND

 

DOMUND 2021


O día 24 de outubro celebramos o día do DOMUND. Con frecuencia damos por suposto que todo o mundo entende os nosos enunciados e non nos paramos a explicalos polo miúdo. Hoxe vouno facer empezando polo principio: o DOMUND ou o domingo mundial das Misións é o día no que toda a Igrexa universal reza pola actividade evanxelizadora dos misioneiros e misioneiras e colabora economicamente con eles no seu labor, especialmente entre os máis pobres e necesitados. Por iso este é  o por que do DOMUND: o 37% da Igrexa católica constitúeno  os territorios de misión, un total de 1.100 circunscricións eclesiásticas que dependen da axuda persoal de misioneiros e misioneiras e da colaboración económica de outras Igrexas para poder realizar o súa tarefa evanxelizadora.

O DOMUND sirve para subvencionar e soster aos misioneiros e aos seus colaboradores cos donativos recollidos nestes días. Tamén se atenden outras necesidades especiais: construción de templos e capelas, formación cristiá, compra de vehículos..., ademais de desenrolar proxectos sociais, educativos e sanitarios.

Outra cousa que nos preocupa moito é a maneira de como se distribúe o diñeiro que se xunta no DOMUND. A Asemblea Plenaria dos Directores Nacionais das Obras Misionais Pontificias, que se celebra cada ano en Roma, distribúe equitativamente entre as solicitudes presentadas polos misioneiros a totalidade das aportacións chegadas de todo o mundo. Por iso se pide colaboración no DOMUND sen facer referencia a proxectos concretos.

Nestes días os fieis colaboran co seu donativo, ou ben facéndose socio con unha cota fixa ou testando en favor do DOMUND segundo cada quen. Podemos dicir que o diñeiro chega todo aos misioneiros. O donativo que cada fiel entrega para as misións recóllese na Dirección Nacional de OMP e remítese aos territorios de misión, salvo un mínimo porcentaxe para os gastos de administración.

Outra pregunta que nos facemos é si os misioneiros, ante catástrofes naturais ou bélicas, canalizan a axuda de organizacións sociais e dedícanas a atender aos damnificados. O DOMUND colabora cos misioneiros para que poidan permanecer na misión tras esas situacións de especial emerxencia humanitaria, axudando co pouco ou moito que teñen..

Normalmente a actividade de cooperación espiritual e material coas misións é permanente ao longo de todo o ano; pero alcanza especial significación durante o chamado “Outubro Misioneiro”. Non esquezamos que o DOMUND celébrase sempre no penúltimo domingo do mes de outubro.

Ourense está directamente implicado na tarefa misioneira da Igrexa: temos, ao día de hoxe, 92 misioneiros en activo (30 homes e 62 mulleres), repartidos por 29 nacións e estamos presentes en 4 continentes. A colecta misioneira ascende a 181.369´6 euros, destinados ao DOIMUND 164.841´77 EUROS, a Infancia Misioneira, 317´43 euros e ao Clero Nativo, 7.210´41 euros.  Pero non esquezamos que a oración polas misións é esencial.


domingo, 17 de octubre de 2021

Sínodo dos Bispos 2023

 

Sínodo dos Bispos 2023

“Por unha Igrexa Sinodal: comuñón, compartir, misión”

O domingo, día 10 de outubro, o papa Francisco acaba de celebrar a apertura do gran sínodo dos Bispos. Será unha viaxe sinodal de tres anos de duración, coa  novidade da consulta ás igrexas locais e "a tódolos bautizados". Constará de tres fases ben diferenciadas: a fase diocesana, a fase continental e, finalmente, a fase universal. Deste xeito, este camiño culminará coa Asemblea Xeral Ordinaria do sínodo dos Bispos no 2023 en Roma. Nas Igrexas diocesanas celébrase a súa apertura neste domingo, día 17 de outubro, en Ourense, ás 17.00 horas, na S. I. Catedral.Xa fai tempo que se lle ven dando voltas a esta temática eclesial da sinodalidade. Pero non ten habido resultados satisfactorios de clarificación e, sobre todo, da súa aplicación a vida real da Igrexa universal e das Igrexas particulares. O papa Francisco, consciente da importancia da sinodalidade e da dificultade que entraña a súa comprensión, colle o touro polos cornos e somete a temática a unha reflexión eclesial universal.


Segundo o papa Francisco a sinodalidade implica a comuñón de tódolos bautizados, compromete a participación corresponsable na marcha da Igrexa e, inevitablemente, empuxa a misión, tanto ad extra como ad intra na Igrexa. Estes tres eixos son fundamentais e precisan ser ben entendidos, esquecéndonos do que se viña facendo ata agora. Ben é certo que a Igrexa é unha gran asemblea, unha gran familia, pero non entendida como comunidade rexida polo sistema democrático, cousa que nos levaría por outros vieiros non sinodais. "Correríamos o risco de transformar a Asemblea nun parlamento, introducindo na Igrexa a lóxica da maioría ou da minoría"


O camiño que o papa Francisco nos describe percorre polo encontro cos demais, pola escoita e polo discernimento. Sendo comuñón temos a obriga de encontrarnos uns cos outros. Vernos os irmáns, abrírllelo corazón, fundirnos nun abrazo. Encontrarnos leva consigo escoitarnos uns aos outros, reflexionar sobre o que nos din e o que lles dicimos; o Espírito de Deus guíanos na comunicación  e na estima persoal. E todo isto coa capacidade de discernir o que é bo, para asimilalo, e o que é malo, para rexeitalo de común acordo. Unha Igrexa que camiña con tódolos seus membros collidos da man.Galería de Fotos: